Rekrutacja do pelplińskiego seminarium

Drukuj
Utworzono: środa, 21, czerwiec 2017

  • rekrutacja
 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 8 lipca 2017 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjecie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,

 2. własnoręcznie napisany życiorys,

3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,

4. świadectwo dojrzałości w oryginale,

5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,

6. skrócony odpis aktu urodzenia,

7. metrykę chrztu i bierzmowania,

8. kopie dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,

9. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK: http://www.umk.pl/kandydaci/) i podpisany formularz podania,

10. cztery aktualne fotograie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedna w postaci elektronicznej, która kandydat wprowadza do systemu IRK),

11. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za usługi edukacyjne,

12. wydrukowane z systemu IRK oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

13. potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokosci 80 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu sie w IRK).

Alumni Pelplińskiego Seminarium  jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci winni zarejestrować się do 8 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 11 lipca 2017 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości. Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.seminariumpelplin.pl).

 

2011 Rekrutacja do pelplińskiego seminarium. CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
Powered by Joomla 1.7 Templates